anasayfa

Evİnİzİ Süsleyen marka

KALİTE POLİTİKASI

Beğendi Halı olarak, kalite anlayışımız; müşteri, çalışan, iş ortakları, toplum ve hissedar beklentilerini tam anlamıyla yerine getirmektir.
Kalite Yönetim Sistemimizin amacı; süreçleri iyi tasarlayarak olası hataları öngörmek, engellemek ve sürekli iyileştirme ile sektörde öncü olmaktır.


SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


Sağlıklı ve bilinçli bir toplumun oluşmasında sosyal sorumluluk bilinci ile Beğendi Halı ulusal ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek

• 18 yaşın altında personel çalıştırmamayı, Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
• Asgari ücretin altında ücret ödememeyi,
• Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı, normal ve fazla çalışma ücretlerinin zamanında ve tam ödenmesini,
• Sigortasız personel çalıştırmamayı;
• Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,
• Çalışanlarımıza kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,
• Hiçbir ayrım yapmaksızın çalışanların sağlık ve güvenlikleri açısından gerekli tüm önlemleri alarak tüm konularda sürekli iyileştirmeyi,
• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,
• Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
• Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi, temel sosyal sorumluluk politikası olarak kabul eder.

katalog
iletişim
medya

Markalarımız

Gümüşser Carper

Gümüşser Carpet

Bizim markamız olan Gümüşser carpet sizlere aynı kalite ve şıklığı sunmaktadır
www.gumussercarpet.com

Begendi Carpet

Beğendi Carpet

Bizim markamız olan Beğendi carpet sizlere aynı kalite ve şıklığı sunmaktadır
www.begendicarpet.com